+421 902 094 291 Študentská zóna

Individuálny kurz ruského jazyka

Individuálny kurz všeobecnej ruštiny vyučovaný vo forme „one – to one“ resp. jeden na jedného. Kurz je zameraný na praktickú stránku jazyka – porozumenie a rozprávanie.

Tento kurz je určený pre náročnejších klientov, ktorí požadujú individuálny prístup lektora, časovú flexibilitu výučby.

Intenzita kurzu: podľa vašich požiadaviek
Dĺžka kurzu: podľa vašich požiadaviek

Individuálne kurzy ruského jazyka – to pravé od UNITED! jazykovej školy Košice!

Individuálny kurz ruského jazyka

podľa vaších požiadaviek
  • Intenzita výučby
  • Dni výučby
  • Čas výučby
  • Cena kurzu
  • Intenzita výučby:podľa vašich požiadaviek
  • Dni výučby:podľa vašich požiadaviek
  • Čas výučby:podľa vašich požiadaviek
  • Cena kurzu:16,59€ / vyučovacia hodina (50min.)

Ako ťa budeme učiť?


Kde ťa budeme učiť?

V prípade otázok nás prosím kontaktujte +421 902 094 291


„The slowest Callan student is faster than the fastest non-Callan student.“

„Najpomalší študent Callanovej metódy je rýchlejší ako najrýchlejší študent inej metódy.“