+421 902 094 291 Študentská zóna

Skupinové a individuálne kurzy ruského jazyka, ktoré vám rozviažu jazyk

Začať môžete už dnes

Individuálny kurz ruského jazyka

Individuálny kurz všeobecnej ruštiny vyučovaný vo forme „one – to one“ resp. jeden na jedného. Kurz je zameraný na praktickú stránku jazyka – porozumenie a rozprávanie.