+421 902 094 291 Študentská zóna

Callanova metóda

Callanova metóda nepatrí medzi tie metódy, pri ktorých dosiahnutie výsledkov trvá príliš dlho, čo spôsobuje, že študent buď stratí záujem o jazyk alebo sa stáva „večným študentom“.
Metóda je založená na jednoduchom princípe otázok, ktoré lektor kladie a dlhých odpovedí, pomocou ktorých sa študent učí hovoriť po anglicky. Metóda kladie dôraz na rozvíjanie rýchlych a pohotových reakcií pri používaní reči, cieľom je plynulé rozprávanie bez premýšľania, ako v rodnom jazyku.
Metóda používa tzv. kontrolované konverzácie - učiteľ kladie otázky v rýchlom tempe a študent na ne odpovedá. Pokiaľ študent nevie, ako by odpovedal, je tu učiteľ, ktorý ho vedie „navádza ho na správnu odpoveď“. Opakovanie zabezpečuje, že študenti veľmi rýchlo vedia odpovedať na lektorove otázky, automaticky a sami!


Prečo si vybrať UNITED! ?

 • Kladieme dôraz na kvalitu výučby nie na jej kvantitu
 • Striktne dodržiavame zásady Callanovej metódy, čím sú naše hodiny 4X efektívnejšie
 • Individuálny prístup k študentom
 • Študijné výsledky sú preverované po každej jazykovej úrovni
 • Nadštandardný zákaznícky servis
 • Profesionálny tím lektorov, ktorí vedia čo robia

Prečo výučba Callanovou metódou?

 • Výsledky už „od prvej hodiny“
 • Učíte sa ihneď to, čo potrebujete, teda rozumieť a hovoriť
 • Vďaka rýchlemu tempu ste na našich hodinách 100% sústredený
 • Učíte sa „reálnu angličtinu“, v tempe a spôsobom akým sa skutočne používa
 • Neustálym opakovaním Vám „nedovolíme zabúdať“
 • Rôznorodosť hodín zabezpečuje striedanie sa lektorov
 • 4 násobná efektívnosť výučby, 4 násobná úspora finančných prostriedkov

„The slowest Callan student is faster than the fastest non-Callan student.“

„Najpomalší študent Callanovej metódy je rýchlejší ako najrýchlejší študent inej metódy.“