+421 902 094 291 Študentská zóna

UNITED! správna voľba pre Vašu firmu!

Zamestnanci sú základným aktívom každej spoločnosti. Túto skutočnosť si mnoho spoločnosti uvedomuje v dôsledku čoho sú vynakladané finančné prostriedky na profesný rast zamestnancov.
Nie je však tajomstvom, že v niektorých prípadoch vzdelávacie ciele spoločnosti ostanú nenaplnené, čo v konečnom dôsledku znemená neefektívne využitie finančných prostriedkov.
Jazyková škola UNITED! svojím klientom ponúka komplexné riešenia orientované na dosiahnutie planovaných výsledkov.

Naše služby pozostávajú z 3 základných pilierov:

 • Presná špecifikácia Vášho cieľa a stanovenie časového horizontu
 • Vypracovanie komplexného návrhu vzdelávania zamestnancov
 • Neustála spätná väzba – kurz neustále monitorujeme a informujeme Vás v dôsledku čoho viete začo platíte!

Benefity, ktoré ponúka len UNITED!:

 • Manažér starostlivosti, ktorý flexibilne reaguje na Vaše požiadavky.
 • Správnosť aplikácie metodiky a kontrolu výučby zabezpečuje metodik, ktorý pravidelne vykonáva kontrolnú činnosť. V dôsledku tejto kontroly jazyková škola UNITED! zabezpečuje kvalitnú výučbu s výsledkami
 • Možnosť bezplatnej a nazáväznej ukážkovej hodiny priamo vo Vašej spoločnosti

V prípade záujmu o ukážkovú hodinu, nás prosím kontaktujte

V čom sme iný ako konkurencia:

 • Ponúkame komplexné riešenia od A po Z
 • Vyučujeme overeným a celosvetovo úspešným originálom Callanovej metódy
 • Výučbu vedú profesionálne vyškolení lektori a zahraniční lektori
 • Výučba Callanovou metódou je zameraná na praktické používanie angličtiny, výsledky sú viditeľné v krátkom časovom intervale, čo namotivuje Vašich zamestnancov k ďalšiemu štúdiu
 • Profesionálna kontrola vyučovacieho procesu a pravidelná spätná väzba
 • Kvalitný zákaznícky servis
 • Výučba angličtiny 4 X rýchlejšie, čo znamená 4 násobnú úsporu finančných prostiedkov

Ponuka firemných kurzov angličtiny

Začať môžeš už dnes

UNITED! Business English Individual

Individuálny kurz obchodnej angličtiny, časovo flexibilný.

Začať môžeš už dnes

UNITED! Company

Skupinový firemný kurz angličtiny.

Začať môžeš už dnes

UNITED! Company Individual

Individuálny firemný kurz angličtiny.