+421 902 094 291 Študentská zóna

„ŽIVOT VŽDY BOL, JE A BUDE TAKÝ, AKÝ SI HO SPRAVÍŠ“

NAŠTARTUJ SÁM SEBA PRE ŠŤASTNÝ A HARMONICKÝ ŽIVOT A ZAČNI SVOJE PROBLÉMY S STAROSTI VNÍMAŤ AKO VÝZVY

V dnešnej dobe je všeobecný FAKT, že ľudia nerobia to, čo by chceli, nezarábajú toľko, koľko by chceli, necestujú tam, kam by chceli... No v skratke nežijú svoj život tak, ako by chceli. Šťastne a harmonicky.

No druhým FAKTOM dnešnej doby je, že si všetko vieme DOKONALE zdôvodniť resp. prečo nerobíme to, čo by sme chceli, nezarábame toľko, koľko by sme chceli, nenavštívili sme krajiny, ktoré nás lákajú...

Naše výhovorky a náš uhol pohľadu nás brzdia a vynakladáme energiu, aby sme našli dokonalú výhovorku prečo sa to nedá.

osobny-rozvoj
Poďte to spolu s nami zmeniť a pozrieť sa na veci inými očami. Očami inšpiratívneho človeka, motivačného lektora a bývalého diplomata Dušana Plichtu.

Jazyková škola UNITED! v spolupráci so spoločnosťou For Business Excellence pripravila pre vás motivačný a zážitkový 4 hodinový tréning, obohatený o inšpiratívne a praktické príklady - zo súkromného života, zamestnania, podnikania. Príklady, ktoré vám umožnia pozrieť sa na vec inou optikou.

„Všetko je len otázkou uhla pohľadu“

Dátumy 4h tréningu:

I.časť (2h): 17.5.2019 od 17:00 do 19:00

II.časť (2h): 31.5.2019 od 17:00 do 19:00

  • Cena kurzu
  • Cena kurzu:40€ / časť

Otázky na ktoré budeme hľadať a nachádzať odpovede:

  1. Doba v ktorej žijeme je hektická. Stres všade naokolo! Ako s ním naložíme?
  2. Aký životný postoj, princípy a pravidlá nás priblížia k plnohodnotnému a šťastnému životu?
  3. Prečo je tak dôležité budovať si prirodzenú a nie vynútenú autoritu?
  4. Vieme sami merať a zlepšovať náš osobnostný potenciál? Potenciál detí, či potenciál životného partnera, kolegu, spolužiaka...?
  5. Ako zistíme, či sme v dobrom kolektíve? Vedeli by sme prispieť k jeho zlepšeniu?
  6. Čo sú tie životné výzvy, ktoré máme plne vo svojich vlastných rukách?
  7. Aké sú riziká nášho možného zlyhania a čo s nimi?

Ako ťa budeme učiť?


Kde ťa budeme učiť?

V prípade otázok nás prosím kontaktujte +421 902 094 291


„The slowest Callan student is faster than the fastest non-Callan student.“

„Najpomalší študent Callanovej metódy je rýchlejší ako najrýchlejší študent inej metódy.“