+421 902 094 291 Študentská zóna

UNITED! Intensive General

Rýchlo kurz všeobecnej angličtiny, vyučovaný Callanovou metódou so zameraním na praktickú stránku jazyka – porozumenie a rozprávanie. Kurz je vyučovaný v malej skupinke 3-5 študentov.

Intenzita kurzu: 6 hodín týždenne
Dĺžka kurzu: 6 týždňov, 34 VH

Prečo si vybrať náš kurz?

 • Žiadne veľké skupiny, kde sa ani nedostaneš k slovu! Študuješ v malej skupinke 3 – 5 študentov
 • Zabudni na nudné kurzy plné cvičení, bifľovania, kde si ani ústa neotvoril/a! U nás hovoríš už od prvej hodiny
 • Máš za sebou mnoho kurzov resp. si „večný začiatočník“ a v tomto živote to s angličtinou už vzdávaš? Daj tomu ešte jednu UNITED! šancu a výsledky ťa milo prekvapia
 • Nemáš „bunky“ na angličtinu? Náš jedinečný štýl výučby ťa presvedčí o opaku. Budeš veľa hovoriť po anglicky, veľa opakovať takže aj keby si to vedieť nechcel/a určite budeš!
 • Rozviažeme ti jazyk! Doslova

Kurz angličtiny Košice – to pravé od UNITED! jazykovej školy Košice!

Len v UNITED! Nahrávky Callan metódy ZADARMO!

UNITED! Intensive General

začíname 22.1.2018 - 1.3.2018
 • Dĺžka kurzu
 • Intenzita výučby
 • Jazyková úroveň
 • Dni výučby
 • Časy výučby
 • Počet hodín
 • Vyučovacia metóda
 • Počet študentov
 • Cena kurzu
 • Dĺžka kurzu:6 týždňov
 • Intenzita výučby:3 x 2 vyučovacie hodiny týždenne
 • Jazyková úroveň:Všetky úrovne.
  Záujemcovia budú zaradení do skupín na základe vstupného testu!
 • Dni výučby:pondelok + streda + piatok
 • Časy výučby:10.00 – 11.50, 17.00 - 18.50, 19.00 – 20.50
 • Počet hodín:34 vyučovacích hodín (1VH = 50 min.)
 • Vyučovacia metóda:Callan Method
 • Počet študentov:3 - 5 (miniskupina = vysoká efektivita!)
 • Cena kurzu:245€

Čo ku kurzu dostanete?

+
+
Nahrávky Callan Method

Čo sa na tomto kurze angličtiny naučíš?

 • Osvojíš si novú slovnú zásobu na základe častého používania vo vetách
 • Naučíš sa gramatiku a to priamo v praxi
 • Počas kurzu budeš veeeeeeeľa hovoriť po anglicky, naučíš sa komunikovať
 • Nepretržitým opakovaním budú tvoje odpovede automatické, naučíme ťa „myslieť v angličtine“
 • Prekonáš strach z rozprávania a získaš sebavedomie pri komunikácii v angličtine

Benefity ku kurzu, ktoré získaš len v UNITED!

 • Nahrávky Callan Method, resp. to čo sa budeš učiť u nás môžeš počúvať aj doma
 • Prístup do UNITED! knižnice
 • Prístup do Progress systému, ktorý ťa bude motivovať
 • Občerstvenie ZDARMA

Ako ťa budeme učiť?


Kde ťa budeme učiť?

V prípade otázok nás prosím kontaktujte +421 902 094 291


„The slowest Callan student is faster than the fastest non-Callan student.“

„Najpomalší študent Callanovej metódy je rýchlejší ako najrýchlejší študent inej metódy.“