+421 902 094 291 Študentská zóna

Ako vyzerajú naše hodiny?

Na našej hodine Vás hneď od začiatku učíme rozumieť a komunikovať priamo v angličtine. Špeciálnu pozornosť venujeme tomu, aby ste na hodinách čo najviac rozprávali, pretože rozprávať sa naučíte len ak budete „vedení“ k tomu aby ste rozprávali.
Pri metódach, ktorými ste sa doposiaľ učili sú gramatika a slovná zásoba dve samostatné časti. Výsledkom toho je, že študent ovláda gramatiku, má slovnú zásobu, ale problémom je tieto dve časti spojiť – vyjadriť sa v angličtine!
Naša výučba Callanovou metódou tento nedostatok tradičných metód odstraňuje. Slovná zásoba a gramatické javy sú preberané komunikačnou formou a následne precvičené Vami v praxi vo vetách. Na našich hodinách si Váš jazyk neodpočinie pretože novú slovnú zásobu, nové pojmy a gramatiku budete ihneď precvičovať priamo v praxi.


V čom sú naše hodiny odlišné?

 1. Simulácia anglického prostredia
  • Naše hodiny sú dokonalou simuláciou anglicky hovoriacich krajín. Lektor na hodine rozpráva anglicky rýchlosťou a tempom, akým by s Vami hovorili v anglicky hovoriacej krajine. Už od začiatku Vás učíme rozumieť jazyku v takej forme a tempe, ako sa používa. Táto rýchlosť udržuje Vašu pozornosť na hodine a zvyšuje efektivitu výučby.
 2. Rýchle otázky, rýchle odpovede
  • Základom našej výučby sú rýchle otázky, ktoré Vám lektor na hodine kladie. Nebojte sa, ak nebudete vedieť odpovedať, pretože lektor Vás na správnu odpoveď „navedie“.
 3. Opakovať, opakovať a opakovať
  • Podstatnú časť výučby tvorí opakovanie. Ako už bolo povedané, lektor Vás na hodine navádza na správnu odpoveď. Dôležitosť opakovania spočíva v tom, že Vás učíme odpovedať automaticky, bez rozmýšľania, a to je možné dosiahnuť len praxou a neustálym precvičovaním. Naším cieľom je naučiť Vás hovoriť anglicky, myslieť anglicky bez premýšľania v slovenskom jazyku!
 4. Krok za krokom
  • Na našich hodinách sa učíte anglicky spôsobom, ktorý 100% funguje.
 5. Postup
  • Ako to prebieha?
   Postupne, presne tak, ako ste sa naučili svoj materinský jazyk.
  • Čo sa budete učiť ako prvé?
   Porozumieť lektorovej otázke a odpovedať na ňu.
  • Čo nasleduje ďalej?
   Už rozumiete, čo sa lektor pýta a odpovedáte mu. Je čas  naučiť sa prečítať to, čo už viete povedať. Písanie tvorí ďalšiu časť vyučovacieho procesu.
  • Výsledok?
   Rozumiete, hovoríte, čítate a píšete v novom jazyku!
 6. Učíte sa na hodine
  • Naša výučba je tak efektívna, že všetko sa naučíte priamo na hodine. Dôkladné opakovanie zabezpečí, že Vaše vedomosti budú trvalé. Jazykový kurz Vás neobmedzuje vo Vašich aktivitách, pretože všetko sa naučíte priamo na hodine!
 7. Každá hodina je iná
  • Výrazným znakom našej výučby je striedanie sa lektorov na hodinách. Účelom striedania lektorov je, aby si naši študenti hneď od začiatku zvykali na rôznych ľudí, rozdielny prízvuk a výslovnosť. S nami porozumiete každému!
 8. Dĺžka hodiny
  • Dĺžka vyučovacej hodiny je 50 minút. Tento čas sa pri vyvíjaní Callanovej metódy osvedčil ako najoptimálnejší.
 9. Knihy
  • Knihy sú licencované a špeciálne nakupované od Callan Method Organization so sídlom v Londýne. Celkovo je 7 kníh, 12 jazykových úrovní.

„The slowest Callan student is faster than the fastest non-Callan student.“

„Najpomalší študent Callanovej metódy je rýchlejší ako najrýchlejší študent inej metódy.“